WWW.LOONBEDRIJFGREIJDANUS.NL

 06 20744170     |      INFO@loonbedrijfgreijdanus.nl

Balen persen

Optimale bewaring van uw voerproducten


Bij een groot aantal bedrijven is broei in de kuil een groot probleem. Broei zorgt voor de afname van voederwaarde. Daardoor is er meer ruwvoer nodig of er moet om dit te compenseren krachtvoer aangekocht worden. Het gras is minder smakelijk en er wordt minder van opgenomen, met een lagere melkgift als gevolg.

Al met al dus een belangrijke reden om uw gewasopbrengst met goede zorg te bewaren, hetgeen begint met een juiste verwerking ervan. We bieden u diverse mogelijkheden van klein tot groot, verpakt of onverpakt. 

Kleine baaltjes persen

Omdat het verpakken van uw hooi of gras niet altijd in grote balen plaats hoeft te vinden, bieden we u tevens een persmogelijkheid voor kleine baaltjes van 120x40x50cm. Door de hoge druk pers kwaliteit van onze New Holland 945, wordt u een prima bewaarmogelijkheid gepresenteerd in handzaam formaat.

Deze pers biedt u mogelijkheden voor silage, hooi en stro producten.


Ronde balen persen

Perfect gevormde en vast geperste ronde balen; dat is het eindresultaat waar elke klant naar zoekt. Wij maken hierom gebruik van de alom geprezen Göweil G1-F125Kombi, deze pers heeft zich ruimschoots bewezen in de praktijk en staat bekend om de betrouwbare techniek en het persen van veel gras in een baal.

De machine is voorzien van:

  • Vaste Perskamer voor balen van 1,25m in diameter
  • 6 sterren rotor
  • Hydraulische zwenkbodem
  • Snij-inrichting met 30 messen
  • Snijlengte 35mm
  • Hydraulische balkbeveiliging