WWW.LOONBEDRIJFGREIJDANUS.NL

 06 20744170     |      INFO@loonbedrijfgreijdanus.nl

Bemesten met tank

**

Mest uitrijden met tank en injecteur

Mestinjectie is een manier van bemesten van landbouwgrond waarbij drijfmest direct in de bodem wordt geïnjecteerd. Zo wordt zowel uitspoeling van mest, als ammoniakvervluchtiging en stankoverlast beperkt vergeleken bij oppervlakte bemesting. Het is ook tijdsbesparend omdat de mest niet ondergewerkt behoeft te worden.

Wij maken bij deze werkzaamheden gebruik van een Schuitemaker Robusta 185. Deze machine heeft een aantal kenmerken, welke zich vertalen in voordeel voor u:

  • Minimale bodemdruk door spreidas tandemtank
  • Tandemtas tank met 18.500 liter inhoud
  • Banden voorzien van luchtdrukwisselsysteem
  • Hogere opbrengst door minder structuurschade
  • Geschikt voor bouw- en grasland
  • Grote capaciteit dmv turbovuller
  • Werkbreedte bemester 8.40 meter
  • Bemestertrekker Fendt 828 op brede banden met luchtdrukwisselsysteem VarioGrip.
  • Nauwkeurige werking door GPS besturing op de trekker (werkend op RTK met 2 cm nauwkeurigheid)