WWW.LOONBEDRIJFGREIJDANUS.NL

 06 20744170     |      INFO@loonbedrijfgreijdanus.nl

Sloot- & bermonderhoud

**

Sloot- en bermonderhoud

Deze werkzaamheden voeren wij graag voor u uit met onze Perfect 210-Z klepelmaaier, voorzien van brede klepels. Hiermee kan zowel vlak, als hellend klepelmaaien perfect voor u worden uitgevoerd.


Maaikorven

In en langs vrijwel alle watergangen ontstaat begroeiing van planten waaronder riet en gras. Als gevolg van deze begroeiing wordt de aan- en afvoer van het water belemmerd. Om wateroverlast te voorkomen moeten de watergangen schoon en ruim gehouden worden. Hiervoor beschikken wij over het juiste materieel in de vorm van een John Deere 7810 met aangebouwde Bos slootreiniger, voorzien van een 3 meter brede maaikorf.